Stichting Inloophuizen Amersfoort

“Elk mens is waardevol”

Door middel van een netwerk van inloophuizen wil de Stichting ontmoetingsplaatsen aanbieden waar mensen vrijblijvend kunnen binnenlopen. Hier kunnen wijkbewoners met elkaar in contact komen en ervaringen delen. In een vaak anonieme samenleving worden mensen gekend. Een wijd scala aan activiteiten is erop gericht de eigen kracht (opnieuw) te ontdekken. Op deze manier wil de Stichting huiskamers aanbieden voor de wijken en zodoende bijdragen aan kwaliteit van leven in de wijk.

Het bestuur van de Stichting Inloophuizen Amersfoort zet zich in voor de basisvoorwaarden van de aangesloten inloophuizen, zoals huisvesting en beroepskrachten. Zij stimuleert en bewaakt het inloopwerk in de verschillende wijken.