Organisatie

Kenmerkend voor de stichting is een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen het (centrale) bestuur en de programmacommissies van de inloophuizen.

Het bestuur van de stichting zet zich primair in voor de basisvoorwaarden voor de aangesloten inloophuizen en voor coördinatie van werkzaamheden. Het bestuur is de werkgever van de beroepskrachten.

De leden van het bestuur, dat uitdrukkelijk functioneert zonder last of ruggespraak, worden aangedragen door de oprichtende kerken en door de programmacommissies van de inloophuizen. Het bestuur bestaat uit:

Dhr. Carel Jansen, voorzitter
Mw. Renée Hoes, secretaris
Dhr. Wim Oosterom, penningmeester
Mw. Margo Kunenborg, Diaconaal Aandachtscentrum
Dhr. Martin de Vries, Ontmoetingscentrum De Herberg
Dhr. Evert Kleinhout, Inloophuis Schothorst
Dhr. Jan Kooning, De Ontmoeting

De programmacommissies van de inloophuizen zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen hun huis.