Doelstelling van SIA

De Stichting Inloophuizen Amersfoort is opgericht in juni 2015. De initiatiefnemers tot de oprichting van deze stichting zijn de Rooms-Katholieke Parochie en de Parochiële Caritas Instelling van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, de Diaconie van de Protestantse Gemeente van Amersfoort én de Diaconie van de Protestantse Gemeente van Hoogland/Amersfoort-Noord.

In de oprichtingsakte van de stichting is de doelstelling als volgt geformuleerd:

De stichting heeft ten doel:

• het opzetten en onderhouden van een netwerk van inloopplekken met ieder een karakter dat bij de wijk hoort;
• coördinatie van het inloopwerk;
• kwaliteitsbewaking;
• het werkgeverschap van de beroepskrachten;
• eigenaar/huurder onroerend goed ten behoeve van het inloopwerk;
• fondswerving voor het algemene inloopwerk;
• opzetten centrale acties;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.